Jak pracujemy


Organizacja Placówki


Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni uwzględnionych w rocznym planie pracy placówki.
Przedszkole ma dwu tygodniową przerwę wakacyjną - dla zapewnienia jak najlepszej opieki nad dziećmi, wprowadziliśmy dwutygodniową przerwę wakacyjną (są to zawsze dwa ostatnie tygodnie lipca, w tym czasie placówka nie pełni żadnych dyżurów)
W organizacji pracy naszej placówki, wspiera nas aplikacja mobilna Livekid
Dzięki niej realizujemy :

-  bezpośrednią komunikację rodzica z dyrektorem placówki , ale i również komunikację z opiekunami grupy dziecka
-  codzienną relację dnia w postaci zdjęć, lub filmików
-  dostęp do planów zajęć na dany miesiąc – dzięki czemu wiecie Państwo jakie aktywności są danego dnia
-  dostęp do jadłospisów
-  ważne ogłoszenia dotyczące funkcjonowania placówki z możliwością komentowania – dzięki czemu jesteście Państwo na bieżąco z tym co się dzieje w placówce oraz możecie uczestniczyć we wspólnych dyskusjach
-  zgłaszanie nieobecności dziecka – dzięki czemu automatycznie nie nalicza się opłata za wyżywienie
-  rozliczenia – wygodna opłata za cały pobyt w przedszkolu.

Grupa przedszkolna


Nasze przedszkole jest polsko – angielską placówką, przeznaczoną dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.
W przedszkolu jest jedna grupa, składająca się z dzieci w podobnym wieku i zbliżonym poziomie rozwoju.
W grupie zatrudnionych jest 2 wykwalifikowanych nauczycieli : nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz anglista
Wraz z podstawą programową realizowane są następujące zajęcia dodatkowe w ramach czesnego :

– rytmika,
– gimnastyka korekcyjna,
– logopedia,
– sensoplastyka,
– kodowanie - dziecięca matematyka,
– j. francuski,
– nauka j. angielskiego poprzez immersję językową,
– dogoterapia,
– TUS- trening umiejętności społecznych,
– kuchcikowo,
– mali odkrywcy.Placówka posiada szeroki pakiet zajęć dodatkowych.

Własny plac zabaw.

Program i pedagogika


W naszym przedszkolu, realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodną z rozporządzeniem MEN.

Codziennie prowadzone zajęcia dydaktyczne, mają na celu wielopłaszczyznowy rozwój poznawczy, motoryczny, językowy, ruchowy i zmysłowy.

Stosujemy aktywne, innowacyjne metody nauczania, które wyzwalają w dzieciach zarówno kreatywność, wyobraźnie, jak i myślenie przyczynowo- skutkowe.

Dzięki różnorodnym formom pracy, uczymy się poprzez zabawę i doświadczanie.

Program edukacyjny obejmuje również:

- Język angielski metodą immersji – w grupie, jedna z nauczycielek posługuję się w codziennych czynnościach, językiem angielskim, dzięki czemu obcowanie z tym językiem staje się dla dzieci codziennością.

- Logopedię – dbamy o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, poprzez usprawnianie narządów mowy.- Rytmika – poza wszechstronnym rozwojem dziecka dzięki muzyce, jest to czas obcowania z emocjami, ekspresją i twórczością. Tu zaczyna się geniusz :-)- Sensoplastyka – zawiera elementy sensoryki. Nasze zajęcia zapewniają odpowiednią dawkę stymulacji do pobudzenia zmysłów, dzięki którym dzieci poznają świat.- Kodowanie – zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji.- J. francuski – zajęcia są prowadzone w formie zabawy, śpiewu oraz tańca. Taka forma zdecydowanie ułatwia szieciom przyswajanie nowych wyrażeń z języka obcego.- TUS – TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie.- Kuchcikowo – poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz poznawanie nowych smaków.- Gimnastyka korekcyjna – zajęcia ruchowe ,które w głównej mierze mają na celu wzmacnianie mięśni, trzymających prawidłową postawę. Realizowane poprzez gry i zabawę, zawierają w sobie elementy sensoryki oraz gimnastyki.- Wydarzenia i goście specjalni – z miłości do dzieci i ich uśmiechu, co najmniej raz w miesiącu organizujemy wydarzenie specjalne, wychodzące poza nasz program :-)- Spacery/ Plac zabaw – zawsze kiedy pogoda na to pozwala - wychodzimy na zewnątrz.- Urodziny – celebrujemy od najmłodszych lat !!! Co rodzice mogą podziwiać na pięknych zdjęciach , które wysyłamy :-)

Swoją pracę pedagogiczną opieramy na PD – Pozytywnej Dyscyplinie.
Czyli na :

- Poczuciu przynależności i znaczenia
- Wzajemnym szacunku i empatii
- Efektywnej komunikacji
- Współpracy i szukaniu rozwiązań
- Uczymy dzieci komunikacji, rozpoznawania emocji oraz samoregulacji czyli tak ważnego radzenia sobie z emocjami. Dlatego też zajęcia z TUS, doskonale się wpisują w naszą ideologię.
- Kiedy dzieci potrafią rozpoznać swoje emocje i je uspokoić, ich możliwości koncentracji są dużo większe. Pojawia się również przestrzeń do popełniania błędów oraz szukania rozwiązań, co uczy dzieci kompetencji życiowych.

Adaptacja


Doskonale zdajemy sobie sprawę, że proces adaptacji to duże wyzwanie zarówno dla dziecka jak i dla rodzica, dlatego do ułożenia procesu adaptacyjnego przykładałyśmy od początku bardzo dużą wagę.

Najważniejsze w tym procesie jest dziecko i jego emocje. Dziecko potrzebuje czuć się bezpiecznie i zaufać nowemu otoczeniu, a także dużego wsparcia w postaci spokoju od rodzica :-)

Dlatego przed terminem adaptacji, dostajecie Państwo dostęp do aplikacji Livekid, a co za tym idzie bezpośredni dostęp do opiekuna, który będzie tą adaptację ustalał oraz prowadził. Dzięki temu, rodzic może nawiązać kontakt z nauczycielem jeszcze przed adaptacją, może zadać wszystkie niepokojące pytania oraz nabrać zaufania i spokoju jaki czuć od naszej kadry.

Adaptację ustala i prowadzi zawsze jeden nauczyciel, dzięki czemu dziecko podczas adaptacji, nawiązuje relacje i poczucie bezpieczeństwa z konkretną osobą, co jest niezmiernie ważne na początku.

Zatem jak wygląda u nas adaptacja?

Adaptacja trwa tydzień, zaczynamy zawsze od poniedziałku, aby mieć do dyspozycji całe 5 dni.

Pierwszego dnia rodzic wchodzi z dzieckiem do szatni i tam następuję pierwsze spotkanie z nauczycielem :-)

Tego dnia jest zawsze dłuższa chwila, na to aby nawiązać kontakt i interakcje dziecka z opiekunem przy bezpiecznej dla niego osobie ( mamie, tacie, babci, niani). Jest również czas żeby osobiście się poznać i porozmawiać. Adaptujemy tylko jedno dziecko w danym tygodniu, co pozwala na nawiązanie bliskiej relacji.

Następnie dziecko idzie na salę z nauczycielem, a rodzic może poczekać w szatni. Jest to bardzo ważne, aby dziecko poszło na salę bez rodzica, ponieważ założeniem tej metody jest świadomość dziecka, że jest w dobrym i bezpiecznym miejscu bez rodzica, od samego początku. Że przedszkole jest po prostu dobrym i bezpiecznym miejscem dla dzieci :-)

Dziecko wtedy o wiele łatwiej adaptuje się do naturalnego środowiska przedszkolnego , kiedy ma możliwość z bezpiecznym opiekunem wejść na salę i poznawać otoczenie.

Czasem pierwszy dzień to 40 minut, czasem po 15 minutach dziecko chce już do rodzica, a czasem zdarza się też tak że dzieci po godzinie nie chcą wychodzić z sali. Każde Dziecko jest inne, zatem każda adaptacja jest inna i my to rozumiemy :-)

Ta metoda małych kroków, daje dziecku możliwość na bezpieczny proces adaptacyjny, bez udziału rodzica, dzięki czemu ten proces wbrew pozorom przebiega szybciej i łagodniej, kiedy nie ma w nim elementu –opuszczania sali przez rodzica.

Rodzic może czekać w szatni – tuż za drzwiami sali, a może również wrócić do przedszkola na umówiony czas z opiekunem.

Podczas adaptacji , prosimy rodziców, aby byli pod telefonem. Zawsze lepiej jest zwolnić tempo adaptacji kiedy sytuacja tego wymaga, niż zrobić o jeden krok za dużo.

To na co stawiamy na każdym etapie naszej współpracy to komunikacja i podczas adaptacji nie może być inaczej. Codziennie dostajecie Państwo zdjęcia z adaptacji, z informacją jak dziecko sobie radzi. Z rozmów z Rodzicami wiemy, że to daje dużo ukojenia tych dorosłych emocji :-)

Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez firmy zewnętrzne i ostateczny ich wybór następuję we wrześniu.

A oto nasze propozycje:

– Judo
– Piłka nożna
– Balet/Tańce
– Ceramika
– Mathriders

Opieka specjalistów


Na stałe współpracujemy z psychologiem oraz logopedą. Są to zaufani specjaliści, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem naszych dzieci , a także wspierają nas jako kadrę, służąc pomocą , swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Co roku przeprowadzane są badania przesiewowe pod kątek wykrycia nieprawidłowości rozwoju mowy, a w razie potrzeby istnieje możliwość podjęcia terapii indywidualnej, podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

W placówce jest możliwość konsultacji z Panią psycholog odnośnie rozwoju dziecka.

Możliwe prowadzenie indywidualnych terapii ręki, w przypadku trudności dziecka z motoryką małą.
Patrycja Maziejuk - logopeda, pedagog, doradca rodzicielski


Moja praca zrodziła się z moich dwóch pasji: pierwszej -- do logopedii -- bo to właśnie dzięki językowi możemy porządkować otaczający Nas świat, drugiej -- do pracy z dziećmi. Interesuję się rozwojem dziecka na każdym etapie jego życia , logopedia i doradztwo rodzicielskie to dziedziny z którymi wiążę przyszłość. Doświadczenie zawodowe zdobywam, pracując z dziećmi w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju. Udzielam konsultacji oraz praktykuję wiele metod terapii w ramach indywidualnych spotkań logopedycznych oraz terapii pedagogicznej.
Podnoszę stan podstawowej wiedzy rodziców w zakresie zaburzeń mowy i rozwoju ich dzieci tak, by mogli czuwać nad jak najlepszym rozwojem swoich pociech.


Magdalena Wyszkowska-Suska


Jestem psycholożką, adeptką pedagogiki, entuzjastką niedyrektywnych metod pracy z dziećmi i mamą dwójki maluchów. Mam ponad 8 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi. Pomagam rodzicom zrozumieć i mądrze wspierać swoje pociechy. Wspieram mamy robiące pierwsze kroki w macierzyństwie. Zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią dzieci oraz zajęciami Grupowymi wspierającymi ich rozwój. Swój warsztat terapeutyczny kształtuje wybierając metody oparte na rozwoju i relacji, pedagogice Montessori, Porozumieniu bez przemocy, Psychoterapii Systemowej. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Seminarium Psychoterapii Okołoporodowej. Jestem w trakcie drugich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna profil Innowacyjni Nauczyciele. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji SYNAPSIS, Stowarzyszeniu Terapeutów, Fundacji Tęcza, warszawskich żłobkach Niepublicznych. Obecnie współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Spokojna Główka" i Gabinetem „Promyk".

Plan dnia


7:00 - 8:00 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
8:05 - 8:45 - zabawy integracyjne w Sali/ gimnastyka poranna
8:45 - 9:00 - czynności higieniczno- samoobsługowe
9:00 - 9:30- śniadanie
9:30 - 10:00 - zajęcia dydaktyczne
10:00 - 10:30 - zabawy dowolne
10:30 - 11:00 - przekąska
11:00 - 12:00 - plac zabaw lub spacer
12:00 - 12:30 - zupa
12:30 - 13:15- odpoczynek
13:15 - 14:00- zabawy stoliczkowe, czytanie bajek, gry planszowe, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne
13:45 - 14:00- czynności higieniczno- samoobsługowe
14:00 - 14:30- obiad
14:30 - 15:00- angielski
15:00 - 15:30- popołudniowe zajęcia kierowane
15:30 - 16:00- podwieczorek
16:00 - 18:00- zabawy swobodne, gry i zabawy stolikowe, wyjście na plac zabaw, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci

Kuchnia


Współpracujemy z firmą cateringową, która specjalizuje się w przygotowywaniu pełnowartościowych posiłków dla żłobków i przedszkoli.

Wspólnie wyznajemy zasadę – zdrowo jem, zdrowo rosnę- !

Unikamy podawania dzieciom słodyczy i cukrów.

Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody, piją ją z kubeczków.

Do posiłków przyjeżdżają również niesłodzone kompoty i herbatki ziołowe.

Możliwość diety indywidualnej, eliminacyjnej – potrzebna jest nam tylko taka informacja i wszystko jest możliwe :-)

Posiłki są fantastyczną okazją do rozwijania umiejętności samodzielnego jedzenia, poznawania zasad zachowania przy stole, a także poznawania nowych smaków.

Menu jest publikowane raz na dwa tygodnie w aplikacji Livekid – w zakładce jadłospisy, dzięki czemu macie Państwo do niego bezpośredni dostęp.

Przykładowe menu:

•  śniadanie:
    - musli (bez orzechów) na mleku roślinnym
    - jogurt owocowy
    - bułeczka z musem owocowym
    - kanapeczki z szynką
    - mix świeżych warzyw
    - herbata ziołowa
•  zupa:
    - krupnik jaglany z kurkumą i koperkiem
•  obiad:
    - gulasz z marchewką i czosnkiem niedźwiedzim
    - kopytka
    - sałata z marchewką i dipem jogurtowym
    - buraczki
    - kompot wieloowocowy- bez cukru
•  podwieczorek:
    - kolorowa galaretka
    - banan
    - pełnoziarniste biszkopty
    - napar z lipy z miodem